Zabezpieczenia w umowach kredytowych – główne właściwości

Umowy kredytowe podpisuje się bardzo często z uwzględnieniem dodatkowych zabezpieczeń. Po co w ogóle stosuje się zabezpieczenia w umowach z firmami pożyczkowymi, czy bankami detalicznymi? Chodzi głównie o ograniczenie ryzyka spłaty z perspektywy pożyczkodawcy. Poza tym banki detaliczne udzielają kredytów wyłącznie na podstawie odgórnych wytycznych. Ryzykowny klient bierze na siebie odpowiedzialność za przygotowanie uczciwego zabezpieczenia, co zapewnia jednocześnie nieco większą dyscyplinę podczas spłaty długoterminowego zobowiązania.

Najpopularniejsze rodzaje zabezpieczeń stosowane w umowach kredytowych

Weksel in blanco z podpisem klienta, bez wprowadzania konkretnej kwoty to jedna z najważniejszych form zabezpieczania ryzykownych dla banków detalicznych umów kredytowych. Weksel to proste narzędzie egzekwowania roszczeń, które nie wymaga kierowania sprawy do sądu. Podpisany weksel stanowi bezpośrednie narzędzie do korzystania z majątku dłużnika, jeżeli nie wywiąże się z warunków spłaty zobowiązania. Standardowo również w umowach kredytowych stosuje się tzw. zastaw zwykły lub zastaw rejestrowy. W zastawie występują najczęściej rzeczy ruchome, rzadziej nieruchomości. Po spłacie zobowiązania w terminie pożyczkobiorca zgłasza chęć zwrotu zastawu. Warto regulować wszystkie warunki zastawu, najlepiej przy wsparciu doświadczonego doradcy. Wiele nieuczciwych firm pożyczkowych specjalnie zabiera zastaw, nawet za niewielkie błędy w procedurze spłaty kredytu. Przy bardzo dużych umowach kredytowych najważniejsze jest poręczenie kredytu. Odnalezienie żyranta jest obecnie stosunkowo trudnym zadaniem, ponieważ niewiele osób chce brać na siebie takie ryzyko. Żyrant odpowiada wtórnie za zobowiązanie, a z podpisania podobnej umowy nie wynika właściwie żadna korzyść majątkowa z perspektywy poręczyciela. Przy niewielkich umowach wystarczy najczęściej podpisane dobrowolne oświadczenie o egzekucji komorniczej. Dodatkowe zabezpieczenia gwarantują w wielu przypadkach lepsze warunki samej umowy kredytowej.

Zabezpieczenie należy dopasować zawsze do wielkości zobowiązania

Stosowanie zabezpieczeń w umowach kredytowych to niezwykle ważna praktyka, która gwarantuje większe bezpieczeństwo właściwie dla całej gospodarki. Wiele form zabezpieczeń, w tym również zabezpieczenia nie wymagające posiadania dużego majątku to przykłady, że współpraca z pożyczkodawcą jest stosunkowo elastyczna. Uważaj jedynie na wprowadzanie bardzo dużych zabezpieczeń majątkowych przy niewielkich umowach o kredyt gotówkowy. To jedna z lichwiarskich, dość popularnych praktyk w nieuczciwych firmach pożyczkowych.

  • Author: xnz3np
  • Date: 16-02-2017, 09:08

They posted on the same topic

Trackback URL : http://www.szansanakredyt.pl/index.php?trackback/9

This post's comments feed